Údržba a uskladnění nábytku, péče o vzhled

Životnost lazury nejvíce ovlivňuje to, v jakém prostředí je nábytek používán. Je-li nábytek pod pergolou, stačí nábytek umístit tak, aby na něj nepršelo ani nesněžilo (například otočit lavičky na desku stolu). Na konci sezóny je potřeba nábytek umýt od prachu a utřít do sucha.

Přes zimu by měl být nábytek vždy uskladněn v suchém a dobře větraném prostoru, vlhost může zapříčinit modrání, plesnivění či hnití dřeva. Nábytek nedoporučujeme zakrýt plachtou, případné vlhkost by se při odpaření držela pod plachtou a podmínky by tak ještě více zhoršili.

Nábytek je nutné udržovat v čistém stavu, zvláště tam, kde je vystaven prašným podmínkám a slunci.

Obnova nátěru

Doba, kdy na nábytek aplikovat další nátěr lazury, závisí na opotřebení původní lazury. Je potřeba ji však provést ještě předtím, než původní lazura již přestane dřevo dobře chránit.

Před aplikováním dalšího nátěru nábytek nejprve omyjeme, pak lehce přebrousíme a provedeme zkušení nátěr na nenápadném místě. Po jeho zaschnutí zkontrolujeme, zda barevnost a ošetření daného místa odpovídá předpokládanému odstínu.Pokud jste spokojeni, můžete nátěr aplikovat na všechny renovované plochy. Opakovaný nátěr můžeme buď provést berbarvou lazurou, nebo stejným barevným odstínem původního nátěru.

Při běžném používání nábytku je ideální provést renovaci nátěru po sezóně, aby během uskladnění i během následující sezóny bylo dřevo dobře chráněno.